Obiectivele urmărite în cadrul activităților de Consiliere și orientare profesională: informarea și conștientizarea elevilor PE teme légat de inserția progresivă PE Piața Muncii; cunoașterea și familiarizarea cu divers instituții impliquer având divers roluri PE Piața Muncii; creșterea interesului privind dezvoltarea « Culturii » cetățeanului Activ DIN Punct de vedere Economic, a angajatului; furnizarea de cunoștinţe și competenţe necesare fiecărei persoane Când încearcă să facă Primul pas spre un loc de Muncă. Ghidul Aplicantului, Anexa 2-Calendar de derulare a rundelor de granturi, astfel:-Schema de Granturi Competitive pentru Centre de învățare: 19 noiembrie 2018; -Schema de Granturi concurrent pentru programe de vară de Tip Punte: 21 ianuarie 2019; -Schéma de Granturi Necompétitive: 1 aprilie 2019. Evaluările se vor realiza conforme unor teste întocmite de fiecare Profesor, Dar și PE platformele e-learning. FII ANTREPRENOR! Chestionarul va avea ca obiectiv stabilirea relaţiei între Aptitudini personale, interese şi aspiraţii profesionale. Stabilirea unui programme/Grafic Care să conţină următoarele Informaţii: profesorii responsabili cu pregătirea suplimentară a fiecărei grupe de elevi, componenţa grupelor de elevi, programarea acestor întâlniri/meditaţii, Dar şi a activităţilor extracurriculare/activităţilor informale-desfăşurarea propriu-zisă a pregătirii suplimentare a elevilor. Concurs de eseuri la care vor participa reprezentanți ai părinților, comunității locale, Altor instituții (15 -20 elevi participanți, 2 Ore, semestrial). Activitățile se vor desfășura semestrial, Cu toți elevii DIN Grupul ţintă și vor avea durata de 2 Ore. Elevii pentru o mai Bună instrucţie în dezbatere vor beneficia de minim 2 traininguri (opţional) din partea ARDOR, Care se va deplasa la sollicitarea şcolii în Incinta acestora. Formarea competențelor de comunicare, gândire critică și analitică și lucru în echipă în rândulelevilor. Zilei Educației», conducătorul unității, care este și coordonatorul de proiect, directeur Fănica Tudoran, le-a prezentat elevilor graficul activităților pedagogice și de sprijin și ALE activităților extracurriculare, îndemnându-i să intre în competiția pentru selecția grupelor tínta de elevi prevăzute în proiect.